Przwodniczący - Milena Ożóg
Zastępca - Martyna Maksim
Skarbnik - Martyna Ligaj
Sekretarz - Monika Kozioł
     
Opiekun SU -
Ewa Gajur, Grażyna Flis i Aneta Omiotek

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin SU Plik pdf
Plan Pracy SU Plik pdf
Regulamin wyborów SU Plik pdf
Tematyka apeli Plik pdf
Kronika wydarzeń w roku szkolnym 2022/2023