PUBLIKACJE

Zainteresowanie rodziców dzieckiem i szkołą, a wyniki w nauce i jego motywacja do nauki.
Iwona Szumska

Efektywna współpraca rodziców z nauczycielami.
Iwona Szumska