DOKUMENTY SZKOLNE

Statut PSP w Ładzie


Informacje o przetwarzaniu danych uczniów

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Publicznej Szkoły Podstawowej w Ładzie

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów przez rodziców/ opiekunów prawnych

Informacja w sprawie dziennika elektronicznego w PSP Łada

Informacja w sprawie programu do pracy zdalnej MS Teams