GODZINY DOSTĘPNOŚCI DLA RODZICÓW

Imię i nazwisko
Dyrektora Szkoly

Dzień tygodnia i godzina

Miejsce spotkania

Iwona Szumska

Sroda 9.40-10.40

Pokój dyrektora