GODZINY DOSTĘPNOŚCI DLA RODZICÓW

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia i godzina

Miejsce spotkania

Iwona Szumska

Środa 9.40-10.40

Pokój dyrektora

Edyta Łupina

Wtorek 8.50-9.50

Pokój nauczycielski

Małgorzata Maksim

Środa 12.40-13.40

Pokój nauczycielski

Grażyna Flis

Wtorek 14.25-15.25

Pokój nauczycielski

Anna Rachul

Poniedziałek 9.50-10.50

Pokój nauczycielski

Maria Ożóg

Czwartek 10.30-11.30

Pokój nauczycielski

Ewa Gajur

Środa 10.50-11.50

Pokój nauczycielski

Zofia Bober

Wtorek 13.30-14.30

Pokój nauczycielski

Aneta Omiotek

Środa 12.35-13.30

Pokój nauczycielski

Ks. Paweł Krzaczek

Czwartek 12.45-13.45

Pokój nauczycielski

Natalia Różańska

Piątek 10.30-11.30

Pokój nauczycielski

Bożena Kawęcka

Wtorek 10.00-11.00

Pokój nauczycielski

Mirosław Omiotek

Piątek 13.30-14.30

Pokój nauczycielski